BİLGİ BANKASI
Hayatın her anında, Özer Sigorta yanınızda!

Oto Kaza Branşı İle İlgili Sorulan Sorular

 • RUHSAT SAHİBİ DEĞİŞTİ, YENİ ALAN KİŞİYE KASKOYU DEVİR EDEBİLİR MİYİZ?
 • Kasko Sigortası Genel Şartlarına göre aracın mülkiyetinde bir değişiklik olduğu takdirde (noter satışı olsun olmasın) poliçe münfesih (iptal) olarak kabul edilir ve bu tarihten sonra olası hasar talepleri karşılanmaz. Poliçe iptal edilerek kalan sürenin primi sigortalıya iade edilir ve aracı alan kişi kendi adına yeni poliçe yaptırır. ,

 • BAŞKA SİGORTADAN DEVAM EDEN POLİÇESİ VAR YENİ ARAÇ SATIYORUZ HASARSIZLIK DEVİR EDİLİR Mİ ?
 • Sigortalının eski poliçesindeki hasarsızlık indirimi, önceki şirkete ait poliçe bilgileri ve tramer belge no'su belirtilerek ve indirim belgesinde adı geçen aracın satıldığını teyit eden satış sözleşmesi/ruhsat temin edilerek aynı indirim oranı tarafınızdan düzenlenen kasko poliçesinde kullanılabilir.

 • PRİMLERİMİZ POLİÇEDE BELİRTİLEN TARİHLERDE ÖDENMEMİŞ İSE HASAR TAZMİNATIMIZI ALABİLİR MİYİZ ?
 • Primler, poliçe üzerinde yazılı süre ve koşullarda şirketimize ödemediyseniz tazminat talebiniz yerine getirilemez.

 • ARACIMIZDA BİRDEN FAZLA HASAR VAR İSE VE BU HASARLAR DAHA ÖNCE ŞİRKETİNİZE BİLDİRİLMEMİŞ İSE TAZMİNAT TALEP EDEBİLİR MİYİZ ?
 • Kasko Poliçesi Genel Şartlarının B1.1 Maddesi " Rizikonun gerçekleştiğinin öğrenilmesinden itibaren en geç BEŞ iş günü içerisinde hasarın sigorta şirketine bildirilmesi koşulunu ön görmektedir.

  Poliçede belirtilen sürede ihbarı yapılmayan ve dosyası açılmayan hasarlar (mücbir bir sebep yok ise) ihbar sorumluluğu yerine getirilmediği için değerlendirmeye alınmamaktadır.

 • HASAR TAZMİNATIMIZ NE ŞEKİLDE ÖDENMEKTEDİR ?
 • Hasarınızın seri ve güvenli bir şekilde ödenebilmesi için; diğer hasar belgeleri ile birlikte EFT ile havale yapabileceğimiz banka hesap numarasını yazılı olarak bildirmeniz gerekmektedir.

 • KASKO POLİÇELERİNDE YER ALAN ENFLASYON KORUMA NE ANLAMA GELMEKTEDİR ?
 • Sigorta edilen aracın poliçede belirtilen Sigorta Bedeli (görüntü, iletişim cihazları ile taşınan emtea dahil), her ay için TÜİK tarafından ilan edilmiş olan ÜFE' ye göre hesaplanarak belirlenecektir.

  Ancak bu şekilde tespit edilecek olan sigorta bedeli hiçbir şekilde aracın hasar tarihindeki piyasa rayiç değerini aşmayacaktır. Aracın poliçe başlangıç tarihinde tam değerden sigorta ettirilmesi şarttır. Yapılacak incelemede aracın sigorta başlangıç tarihinde, piyasa rayiç değerinin altında sigorta edildiğinin tespit edilmesi halinde eksik sigorta uygulaması yapılacaktır.

 • HASAR İLE İLGİLİ SORULARIMIZDA NEREYE BAŞVURMALIYIZ ?
 • Müşterilerimiz hasar dosyalarının en son durumu hakkında bilgi almak için; www.axasigorta.com.tr adresimizde "on line hasar işlemleri" alanını tıklayıp; "hasar dosyanızın durumunu görüntülemek için tıklayınız." linkine girmelidirler. Bu alanda müşterilerimiz poliçe numarası ve hasar dosya numarası veya ön ihbar numarasını girerek görüntüleme yapabileceklerdir.

 • ARAÇ ANAHTARLARININ KAYBOLMASI VEYA ÇALINMASI SONRASINDA ARACIN KİLİT SİSTEMİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ BEDELİ ÖDENİR Mİ ?
 • Sigortalı aracın anahtarının kaybolması, çalınması nedeniyle aracın güvenliğini sağlamak için yapılan anahtarın kopyalanması, alarm veya immobilizerin yeniden kodlanması, komple kilit kontak setinin değiştirilme masrafları poliçe gösterilen olay başı ve yıllık azami limite kadar teminat altındadır.

 • KASKO POLİÇESİ KIBRIS'DA DA GEÇERLİ MİDİR ?
 • Satın almış olduğunuz poliçede yurt dışı teminatı da almış iseniz poliçeniz KKTC de geçerli olur. Eğer poliçe yaptırılırken alınmamış fakat daha sonradan bu talep gelmişse Yurt dışı ek belgesi ile bu teminat ilave edebilir.

 • PAROLA KASKO ÜRÜNÜNÜ KİMLER SATIN ALABİLİR ?
 • Parola Kasko poliçesinde OYAK KURUM üye indirimine hak kazanan

  • Oyak Kurum Üyeleri
  • Oyak Kurum Üyelerinin Eş ve Çocukları
  Not: Kurum Üye Listesi OYAK tarafından hazırlanarak düzenli olarak AXA SİGORTA'ya gönderilir. Bu bilgiler sisteme otomatik yüklenir. Sistemde yer almayan üyeler için AXA SİGORTA sorumlu değildir. Bu tür durumlarda OYAK 'a müracaat edilmelidir.

 • TRAFİK SİGORTASINDA HASARSIZLIK İNDİRİMİ HASAR ALINCA BİR ALT KADEMEYE Mİ İNER SIFIRLANIR MI ?
 • Trafik poliçelerinde bir hasar alınmış ise yenileme döneminde uygulanan hasarsızlık indirimi bir alt kademeye düşer.

 • SİGORTALI ÖLDÜĞÜNDE KASKO SİGORTA POLİÇESİNİN DURUMU NE OLUR ?
 • Tüm hak ve menfaatler ile borçlar, kanuni varislere devreder. Devir için veraset ilamının ibrazı gereklidir.

 • ARACIN AKSESUARLARI KASKO SİGORTALARINA DAHİL MİDİR ?
 • Standart lastik ve jantlar otomatik teminat kapsamındadır. Araca sonradan ilave edilen özel lastik, çelik jantlar, değer olarak standartlarından farklı olduğu için, değerleri sigortalı ile sigortacı tarafından mutabık kalınarak tespit edilmeli, poliçede ayrıca belirtilmelidir. Orijinal olmayan radyo, teyp, kolonlar, equalizer, klima, alarm, telsiz, telefon, faks, otomatik anten, takometre gibi cihazlar, ancak ek prim alınarak kasko poliçesi kapsamına dahil edilebilirler. Bu tür cihazların marka ve bedellerinin kasko poliçesinde mutlaka gösterilmesi gerekmektedir. Bu cihazlar aracın orijinalinde var ise orijinal olduğu da belirtilmelidir.

 • KASKO SİGORTALI ARACIN ÇALINMASI HALİNDE, TAZMİNAT ÖDENMEDEN BEKLEME SÜRESİ VAR MIDIR ?
 • Çalınan aracın bulunması için ilgili makamların yapacakları araştırmalar 30 gün içinde sonuç vermediği takdirde, ilgili makamdan aracın bulunamadığına dair yazı alınarak, sigortacı tazminatı öder. Bu ödemeyi takiben çalınan araç bulunduğu takdirde, bu durumu sigortalı yazı ile sigortacıya derhal bildirmekle yükümlüdür; sigortalı, aldığı tazminatı iade ederek aracını geri alabilir veya aracını sigortacıya devreder.

 • ARACIM PERT TOTAL ( TAM ZİYA ) OLDUĞUNDA, TARAFIMA ÖDENECEK HASAR BEDELİ NE KADARDIR ?
 • Onarım değerinin, taşıtın rizikonun gerçekleştiği tarihteki rayiç değerini aşması ve aynı zamanda eksper raporu ile taşıtın onarım kabul etmez bir hale geldiğinin tespit edilmesi durumunda, araç tam hasara uğramış sayılır. Aracın tam hasara uğraması halinde, sigortacının azami sorumluluk haddini geçmemek üzere, hasar anındaki değeri ödenir. Bu durumda, aracın Karayolları Trafik Yönetmeliğinin ilgili maddesi hükümleri doğrultusunda hurdaya ayrıldığına dair hurda tescil belgesi sigorta şirketine ibraz edilmeden araç sahibine sigorta tazminatı ödenmez. Değeri tamamen ödenen araç ve aksamı, talep ettiği takdirde sigortacının malı olur